مزدور

سروانی که مهسا امینی را دستگیر کرد

Card image

عنایت اله رفیعی

سروان عنایت اله رفیعی، متولد سال ۱۳۴۹ (۵۲ ساله) و متولد خدابنده در استان زنجان، فرمانده تیم نیروی انتظامی بوده که مهسا امینی را بازداشت کرده‌اند. شماره ملی : ۴۳۷۰۹۶۵۳۳۰ تولد: ۳/۴/۱۳۴۹ پدر: روح الله مادر: کوکب متولد : خدابنده سجاس شماره شناسنامه: ۳۴۲۹

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع :

اضافه کردن مزدور بعدی