مزدور

مزدور سرکوبگر

Card image

مهدی باقری خیابانی

شاغل در در نیروی انتظامی و از از سران حزب الله تبریز

شماره تماس : 09147345752
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : Twitter - افشاگر راسو توییتر

اضافه کردن مزدور بعدی