مزدور

سرکوبگر- رئیس ستاد انصار حزب الله مشهد

Card image

حمید استاد

یکی از هوشی وحوشی که عامل اتفاقات دانشگاه آزاد مشهد بود

شماره تماس : 09153170219
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : Twitter-Papillon

اضافه کردن مزدور بعدی