مزدور

گروهبان دستگیری مهسا امینی

Card image

علی خوشنام‌وند

گروهبان یکم علی خوشنام‌وند، متولد سال ۱۳۷۴(۲۷ ساله) نیز مامور این تیم بوده که مهسا امینی را به ون گشت ارشاد منتقل کرده است. او متولد روستای خوشناموند در کوهدشت جنوبی استان لرستان است. شماره ملی : ۴۱۹۰۳۹۳۸۹۴ تولد: ۱۱/۳/۱۳۷۴ پدر: آقا مادر: فرشته متولد : کوهدشت لرستان شماره شناسنامه: ۸۱۱۸۲۱۰۰۰

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://www.iranintl.com/en/202210025867

اضافه کردن مزدور بعدی