مزدور

مامور گشت ارشاد دستگیری مهسا امینی

Card image

فاطمه قربان حسینی

فاطمه قربان حسینی، متولد سال ۱۳۷۴ در تهران (۲۷ ساله)، دیگر مامور زن این تیم است که مهسا امینی را بازداشت کرده‌اند. شماره ملی : ۰۰۱۸۶۴۹۸۷۴ تولد: ۱۱/۱۰/۱۳۷۴ پدر: ريوف مادر: لیلا متولد : تهران

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://www.iranintl.com/en/202210025867

اضافه کردن مزدور بعدی