مزدور

آرمین عموزاد, معاون حال حاضر فرمانداری رشت که در خیابان معلم به یک دختر خانم حمله کرد

Card image

آرمین عموزاد

آرمین عموزاد معروف به کوکسال بابا و معاون حال حاضر فرمانداری رشت که ساعتی قبل در خیابان معلم به یک دختر خانم حمله کرد. او در گذشته به عنوان سرپرست معاونت امور سیاسی و اجتماعی فرمانداری رشت مشغول بوده. مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مدرس دانشگاه،دانشجوی دکترا مدیریت،مربی قرآن،فعال فرهنگی،سیاسی،اجتماعی تلگرام @delsepordeh_arminamoozad

شماره تماس : 989118361848
ایمیل :
آدرس : رشت
وبسایت : https://www.instagram.com/armin.amoozad/
منبع : https://twitter.com/AnonOpsSE/status/1580236663913316352?s=20&t=_NX6-B_Y3WWWInPoGemZ-A

اضافه کردن مزدور بعدی