مزدور

احسان قوامی اطلاعاتی لباس شخصی

Card image

احسان قوامی

احسان قوامی صاحب کافه گردو از اطلاعاتی های لباس شخصی نظام هست که در حال سرکوب، خبردهی و زد و خورد با مردم در کوثر دیده شده.

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت : https://www.instagram.com/coffee_gerdoo
منبع : https://twitter.com/anonymo32523182/status/1580238736050122765?s=20&t=NEPTpFXZskSBKyrybqS-Cw

اضافه کردن مزدور بعدی