مزدور

یکی از سرشاخه‌های بسیج در گوهردشت

Card image

محمدمسعود حیدری یزدی

محمدمسعود حیدری یزدی یکی از سرشاخه‌های بسیج در گوهردشت، در سرکوب معترضان طی یکماه گذشته نقش محوری داشته. ‏مشغول در پایگاه بسیج صدوقی در ساسانی کرج ‏⁧‫#مهسا_امینی‬⁩

شماره تماس :
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع :

اضافه کردن مزدور بعدی