مزدور

مهدی باقری خیابانی مزدور سرکوبگر

Card image
Card image

مهدی باقری خیابانی

شاغل در نیروی انتظامی و از سران حزب الله تبریز

شماره تماس : 09147345752
ایمیل :
آدرس :
وبسایت :
منبع : https://twitter.com/Efshagar_Rasu/status/1586788341336494081?s=20&t=z3Bd2JNGLx3H1a2lI70QRA

اضافه کردن مزدور بعدی